Bijzonder project in Amsterdam

In Amsterdam levert Henken aan een heel bijzonder project. Aan het Koningsplein is Burgland Bouw uit Dodewaard in opdracht van A.S.R. een kelder aan het realiseren onder bestaande monumenten, waardoor er een extra winkelruimte wordt gecreeerd. Om dit te kunnen maken wordt er een tafelconstructie aangebracht op nieuwe groutinjectiepalen waar het gebouw straks op afdraagt. Daarna wordt er een damwandkuip inpandig gemaakt om het grondwater in de omgeving op peil te houden en de kelder een aantal meters dieper uit te graven. Vervolgens worden de bestaande kelders en funderingen gesloopt.

Het bijzondere van dit project in de binnenstad van Amsterdam is dat het gebouw opgevangen moet worden en een inpandige damwandkuip moet worden gerealiseerd. Daarbij moet de stabiliteit van het pand te allen tijde gewaarborgd blijven.

Henken verzorgt het transport voor de bigbags gevuld met oude stenen uit het monumentale pand. Ze worden schoon gebikt waarnaar Henken de gerenoveerde stenen naar verwachting volgend jaar terug brengt naar Amsterdam voor de herplaatsing.

Naar verwachting zal het eerste gedeelte van het project in februari 2021 worden opgeleverd en medio 2021 het tweede gedeelte.